najbardziej męski fryzjer w mieście

KLAUZURA INFORMACYJNA


Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1) Administratorem Pana danych osobowych jest Saln fryzjerski FOR MEN

Smoliński Zbigniew z siedzibą ul.Podmiejska 24c/32a


2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych www:uodo.gov.pl/pl 

 3) Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisów terminów wizyt

oraz dodawanie punktów w programie -50% taniej  za strzyżenie . 


4) Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom  bez Pańskiej bez zgody .


5) Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od ostatniej wizyty.


6) Posiada Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych

lub ich usunięcia za pomocą formularza       

​​​​​​​


7) Ma Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


8) Podanie danych osobowych jest  dobrowolne.